Hai kawan-kawan selamat mengajar dengan menggunakan blog yg kami bina ini !!!

Prasekolah Nur Bestari

Nama Ahli Kumpulan :
Ahmad Muzznizal B. Abdul Halim PPG/20390/11
Noor Azriha Bt.Aziz PPG/20391/11
Haslina Bt Abdul Kadir PPG/20357/11
Latifah Bt Husain PPG/20358/11

Tema : Kenderaan

Subtema : Kenderaan Darat


Wednesday, 14 December 2011

RPH STORYBOARD

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

(SLOT PENGAJARAN  KELAS)
Kelas                                     :  Pra Nur Bestari
Tarikh                                    :  21 Oktober 2011
Masa                                     :  9.00pagi – 9.30 pagi
Bilangan Murid                    :  25 orang
Modul                                    :  Asas
Tunjang Utama                   :  Bahasa Malaysia
Tajuk/Tema                          :  Kenderaan Darat
Standard  Kandungan       :  (2.1.Berinteraksi dengan mesra.)

Standard Pembelajaran     :  (2.1.4.Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila).

Kesepaduan  Tunjang       :  (BM3.5.1) Membatangkan (mengeja sambil membaca)
                                                               dua suku kata untuk menjadi perkataan.


    (BM3.5.4) Membatangkan tiga suku kata terbuka untuk           menjadi perkataan (contoh: kereta)

                                               (BM3.5.5) Membatangkan suku kata tertutup untuk                                                        menjadi perkataan (contoh: dan)

    (BM 4.2.6)  Menyalin perkataan dengan  cara yang
            betul.

                                                 (ST4.2.1)  Membilang objek 1-10
                                                 (ST4.2.3) Memadan bilangan objek dengan simbol                                                                       nombor 1-10
    (KTI 2.4.5)  Membuat pergerakan bebas memngikut
                      muzik.
Objektif   Pembelajaran       : Selepas proses pengajaran dan pembelajaran murid
  dapat :
1)    Menyatakan dan mengeja kenderaan darat dengan betul.
2)    Membilang dan mengetahui bilangan kenderaan darat yang dipelajari.
3)    Mengetahui tayar sesuatu kenderaan darat dengan betul.

4)    Mennyanyikan lagu ‘Bapaku Pulang dari Kota’ mengikut irama yang betul.
Pengertahuan sedia ada  :  Murid biasa melihat kenderaan- kenderaan darat di                                              persekitaran mereka.
Kemahiran Berfikir (KBKK)           :  Membuat ramalan , menyenaraikan
Penerapan Nilai                  :  Yakin , bersyukur, bekerjasama.
Bahan Bantu Mengajar     : Perisian komputer-tema kenderaan darat, carta lagu,
   Lembaran kerja, Kad perkataan bahan rekaan dan
   bahan maujud.Langkah/Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran
Dan Pembelajaran

Sumber/ Catatan

Set Induksi

(5 Minit)

Aktiviti kelas

Jenis-jenis Kenderaan

-Guru memperkenalkan kepada murid-murid jenis-jenis kenderaan darat

-Bersoaljawab dengan murid
 mengenai bunyi-bunyi kenderaan tersebut.


Carta kenderaan
     
     Langkah 1

(5 Minit)

Story Board


Menunjukkan barang terbuang.

- Guru menunjukkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk menghasilkan model kereta.

-1 kotak kecil dan 1 kotak
 besar.
-kertas warna
-tudung botol
-lidi
-pisau
-gam
-gunting
-pen marker

Kesepaduan:,
PFK

BBM:model kenderaan

Langkah 2

(15 Minit)

Aktiviti Kelas

Membuat model dari bahan terbuang.

-Guru menunjukkan cara membuat model kenderaan dari bahan terbuang.


Kesepaduan:
Awal Matematik

KBKK:
Mencantum.


Penutup

(5 Minit)


Nyanyian

“Bapaku Pulang Dari Kota”

- Guru menyanyikan lagu “Bapaku Pulang” dengan iringan muzik sebagai penutup pengajaran dan pembelajaran.

MI: Kecerdasan Pertuturan, Kecerdasan Interpersonal

Kesepaduan: Kreativiti dan Estetika


:
                                                     
                                 

Lagu “BAPAKU PULANG DARI KOTA”

                                                         Bapaku pulang dari kota
                                                     Bapaku belikan kereta
                                                          Kereta kecil warna merah
                                                          Boleh ku bawa ke sekolah

                                                                 Pon pon pon pon pon pon pon
                                                     Kereta kecil ku berbunyi
                                                 Marilah adik mari naik
                                                             Boleh ku bawa jumpa nenek
                                                        (ulang dua kali)

No comments:

Post a Comment