Hai kawan-kawan selamat mengajar dengan menggunakan blog yg kami bina ini !!!

Prasekolah Nur Bestari

Nama Ahli Kumpulan :
Ahmad Muzznizal B. Abdul Halim PPG/20390/11
Noor Azriha Bt.Aziz PPG/20391/11
Haslina Bt Abdul Kadir PPG/20357/11
Latifah Bt Husain PPG/20358/11

Tema : Kenderaan

Subtema : Kenderaan Darat


Friday, 10 June 2011

RPH Prasekolah

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
(SLOT PENGAJARAN  KELAS)
Kelas                                  :  Prasekolah Nur Bestari
Tarikh                                  :  21 Mei 2011
Masa                                   :  9.00 pagi – 9.40 pagi
Bilangan Murid                    :  25 orang
Tunjang Utama                    :  Bahasa Malaysia
Tajuk/Tema                          :  Kenderaan Darat
Standard  Kandungan         :(2.1.Berinteraksi dengan mesra.)

Standard Pembelajaran      :  (2.1.4.Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila).

Kesepaduan  Tunjang        :  (BM3.5.1) Membatangkan (mengeja sambil membaca)
                                                               dua suku kata untuk menjadi perkataan.


    (BM3.5.4) Membatangkan tiga suku kata terbuka untuk
                     menjadi perkataan (contoh: kereta)

                                               (BM3.5.5) Membatangkan suku kata tertutup untuk                                                        menjadi perkataan (contoh: dan)

    (BM 4.2.6)  Menyalin perkataan dengan  cara yang
            betul.

                                               (ST4.2.1)  Membilang objek 1-10
                                               (ST4.2.3)  Memadan bilangan objek dengan simbol                                                                 nombor 1-10
    (KTI 2.4.5)  Membuat pergerakan bebas memngikut                                   muzik.
Objektif   Pembelajaran       : Selepas proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1)    Menyatakan dan mengeja kenderaan darat dengan betul.
2)    Membilang dan mengetahui bilangan kenderaan darat yang dipelajari.
3)    Mengetahui tayar sesuatu kenderaan darat dengan betul.

4)    Menyanyikan lagu ‘Bapaku Pulang dari Kota’ mengikut irama yang betul.
Pengertahuan sedia ada  :  Murid biasa melihat kenderaan- kenderaan darat di                                             persekitaran mereka.
Kemahiran Berfikir (KBKK) :  Membuat ramalan , menyenaraikan
Penerapan Nilai                  :  Yakin , bersyukur, bekerjasama.
Bahan Bantu Mengajar       : Perisian komputer-tema kenderaan darat, carta lagu,
   Lembaran kerja, Kad perkataan bahan rekaan dan bahan    
   maujud.
Langkah/Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran
Dan Pembelajaran

Sumber/ Catatan

Set Induksi

(5 Minit)

Aktiviti kelas

Bunyi Kenderaan

-Guru Menunjukkan gambar kenderaan dan murid membuat bunyi kenderaan darat seperti motosikal, kereta, lori, bas dan beca.Radio
Rakaman bunyi
     
     Langkah 1

(10 Minit)

Aktiviti Kelas


Ejaan

-Guru menunjukkan   
 gambar
 kenderaan darat   
 sambil      
 murid  
 menamakannya.

-Murid menyebut dan mengeja nama kenderaan darat tersebut.

-Bersoaljawab dengan murid
  tentang kepentingan
  kenderaan darat.


Kesepaduan:,
PFK

BBM:
Gambar,kad perkataan, replika kenderaan darat.

Langkah 2

(10 Minit)

Aktiviti Kelas

Pengiraan
(soalan pada slaid komputer)

-Murid menyatakan
 bilangan kenderaan 
 yang dipelajari hari 
 ini.

-Murid menyatakan 
 bilangan tayar pada 
 kenderaan darat
 yang telah dipelajari.


Kesepaduan:
Awal Matematik

KBKK:
Menyenaraikan

Langkah 3

( 10 Minit)

Aktiviti
Individu


Penilaian

-Guru mengedarkan
  lembaran kerja 
  kepada murid.

-Mengisi tempat 
 kosong perkataan 
 kenderaan darat
 yang betul dan 
 mewarnakannya.


KBKK:
Banding-beza

BBM:
Lembaran kerja

Penutup

(5 Minit)

Nyanyian

“Bapaku Pulang Dari Kota”

-Murid menyanyikan  
  lagu
 “Bapaku Pulang Dari Kota “
  dengan bimbingan 
  guru.

-Murid menyanyikan 
 lagu sambil membuat
 pergerakan.

MI: Kecerdasan Pertuturan, Kecerdasan Interpersonal

Kesepaduan: Kreativiti dan Estetika REFLEKSI :

No comments:

Post a Comment